Reningsteknik

Wash and Circulation System of Scandinavia AB

Vid varje fordonstvätt släpps miljöfarliga tungmetaller, oljeprodukter och föroreningar ut
till avloppsvattnet. När det förorenade vattnet leds vidare till de kommunala reningsverken
uppstår det störningar i reningsprocessen eftersom de kommunala reningsverken endast är
byggda för att rena hushållsspillvatten. 

För att begränsa utsläppen till avloppsvattnet har Naturvårdsverket, berörda branschorganisationer 
och landets kommuner tagit fram olika regler och krav kring anläggningarnas utsläpp. 
 
Wash and Circulation System of Scandinavia AB har utvecklat reningssystem som hjälper dig som
kund att klara de regler och krav som ställs på utsläpp. Tillsammans med vår samarbetspartner
Macserien erbjuder vi våra kunder ett rikstäckande servicenät med möjlighet till veckovis tillsyn,
vatten provtagning, journalföring av kemikalie- och vattenförbrukning per tvätt. 

Vi projekterar och förbereder nybyggda anläggningar för helslutning.

 

Mac 17 Fällningskemikalie

Mac 176

Fällningskemikalie. Binder 
tungmetaller, olja och annan svår smuts.
Volym: 200 liter

Mac 176E

Fällningskemikalie X-tra. Binder
tungmetaller, olja och annan svår smuts.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 19+

pH reglator.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 1R

Fällningshjälp. Används tillsammans
med lämpad fällningskemikalie.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 6 Fällningskemikalie

SDB-Blad: 

Mac 6A Fällningskemikalie

SDB-Blad: 

Mac 6C Combi